"SVEIKATOS HARMONIJA" DOVANŲ KUPONAI

 • Dovanų kuponas sveikatingumo centre
 • Elektroninis dovanų kuponas
 • Dovanų kupono naudojimo taisyklės


  sveikatosharmonija.lt
  sveikatosharmonija.lt

  UAB „SVEIKATOS HARMONIJA“ DOVANŲ KUPONO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

  1. Įsigydami Bendrovės Dovanų kuponą, klientai patvirtina, kad susipažino su Bendrovės Dovanų kupono naudojimo taisyklėmis.
  2. Dovanų kuponas suteikia teisę pasinaudoti nurodyta paslauga arba išsirinkti paslaugų  už sumą, nurodytą dovanų kupone.
  3. Dovanų kuponas galioja visoms atliekamoms paslaugoms ir Forever produktų įsigijimui.
  4. Pirkimo sumai viršijus Dovanų kupono vertę, susidariusį skirtumą galima sumokėti grynais pinigais arba pavedimu.
  5. Dovanų kupono turėtojui įsigijus paslaugų už mažesnę sumą nei nurodyta Dovanų kupone, likusi suma Dovanų kupono turėtojui negrąžinama.
  6. Dovanų kupone nurodytą pinigų sumą galima išnaudoti per kelis kartus.
  7. Nepanaudotas Dovanų kupono vertės likutis negrąžinamas.
  8. Dovanų kupone yra nustatytas jo galiojimo terminas, per kurį reikia pasinaudoti paslaugomis.
  9. Dovanų kuponas galioja 3 (tris) mėnesius nuo jo įsigijimo dienos. Dovanų kupono galiojimo pabaigos data yra nurodyta Dovanų kupone.
  10. Jeigu Dovanų kuponas nebuvo panaudotas jo galiojimo laikotarpiu, vėliau jis laikomas nebegaliojančiu, paslaugos nesuteikiamos ir pinigai negrąžinami.
  11. Popierinį Dovanų kuponą reikia pateikti atvykus į šeimos sveikatingumo centrą „Sveikatos harmonija“.
  12. Tuo atveju, jei Dovanų kuponas yra sugadintas, suteptas, suplėšytas ar kitaip pažeistas ir dėl to nėra galimybės identifikuoti Dovanų kupono numerio, Dovanų kupone nurodytos pinigų sumos dydžio, Dovanų kuponu atsiskaityti už paslaugas nėra galima, toks Dovanų kuponas nėra keičiamas ir pinigai už jį nėra grąžinami.
  13. Dovanų kupono turėtojas visiškai atsako už Dovanų kupono saugumą. Bendrovė neatsako už Dovanų kupono praradimą.
  14. Informacija apie Klientą yra konfidenciali ir trečiosioms šalims UAB „Sveikatos harmonija“ ją gali pateikti tik įstatymų nustatytais atvejais.
  15. Klientas patvirtina, kad, prieš sutikdamas su pirkimo sąlygomis, atidžiai susipažino su visomis sąlygomis ir su jomis visiškai sutinka. Taip pat Klientui yra žinoma, kad sutikimas su pirkimo sąlygomis įsigalioja nuo to momento, kai Klientas sumoka už įsigytą Dovanų kuponą, taip patvirtindamas savo sutikimą su Pirkimo sąlygomis.